Investeringshorisont:
1–2 år, 3-5 år, 5-7 år

Vissa investeringar har förutbestämda löptider, dvs en period under vilken investeringen löper.

Likviditeten, dvs möjligheten att omsätta investeringen i kontanta medel under löptiden, varierar beroende på typ av investering.

Projekt 1-2 år

Projekt 3-5 år

Projekt 5-7 år

Minimuminvestering:
350 000 - 5 000 000 SEK

Det lägsta investeringsbelopp som krävs för att investera i en produkt.

Projekt under 500 000 SEK

Projekt 500 000 – 2 000 000 SEK

Projekt över 2 000 000 SEK

Risknivå:
Låg, Medium, Hög

En investering kan öka eller minska i värde.

Alla investeringar är förknippade med riskfaktorer som kan medföra en minskning av investeringens värde, eller att förväntad målavkastning inte uppnås.

Projekt med låg risk

Projekt med medium risk

Projekt med hög risk

Målavkastning:
5–20 % per år

Den vinst mätt i procent som investeringen förväntas generera. Målavkastning är ett mål, inte en garanti.

Projekt med högre avkastning
men högre risk

Projekt med lägre avkastning
men också lägre risk

Lägre risk och bättre avkastning med reala tillgångar

Svenska investeringsgruppen är ett finansföretag på frammarch på den svenska finansmarknaden. När det gäller alternativa fastighetsplaceringar är Svenska investeringsgruppen ledande i landet. Det finns gott om indikationer från moderna portföljteorier på att man bör placera minst en fjärdedel av sitt sparkapital i reala tillgångar såsom fastigheter. Varför?

  • Risken är låg i jämförelse med andra sparplaceringar
  • Avkastningen är samtidigt jämförelsevis hög
  • Man kan placera så lite som 200 000 kronor i fastigheter

Vi på Svenska investeringsgruppen erbjuder dig all hjälp du behöver när du vill investera i fastigheter.

Om Svenska investeringsgruppen

Svenska investeringsgruppen är Sveriges ledande finansföretag när det gäller fastighetsplaceringar. Vi vet att en välbalanserad investeringsportfölj innehåller en viss andel alternativa investeringar, i synnerhet fastighetsinvesteringar.

Investeringsgruppens vision handlar om att skapa tillväxt och berika människor ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som vi vill öka känslan av frihet. Alternativa investeringar är väldigt spännande.

Våra grundpelare

Det finns flera fokus i vår verksamhet, fokus som vi använder för vår vision. De grundpelare som vår verksamhet vilar på är fem: långsiktighet, öppenhet, trovärdighet, effektivitet och etik.

De kundrelationer som vi skapar idag vill vi ska växa med tiden, vi vill att de ska vara långsiktiga och stabila och utvecklas till fullfjädrade partnerskap.

Den rådgivning som vi erbjuder våra kunder baseras på fullkomlig ärlighet, vi redovisar såväl risker som möjligheter. Det är viktigt att vara realistisk när man investerar - det vinner vi alla på.

Den enda agenda vi har är att skapa trygga investeringar åt våra kunder så att deras kapital kan växa i trygghet och därmed också vår verksamhet. Vi arbetar bara med projekt som vi kan stödja fullt ut.

Det sker en otrolig utveckling på de flesta håll i samhället, så även på finansmarknaden. Vi ser till att hålla oss uppdaterade och effektiva. Effektivitet är ett viktigt ledord för det mesta idag - från miljö till ekonomi.

Vi har ett etiskt ansvar för samhällsutvecklingen och framtiden. Vi deltar bara i projekt som vi känner att vi kan stödja etiskt.

Mer om fastighetsinvestering

Alla är vi olika, vi gillar olika saker och har olika sätt att agera. Vi kan dock ofta enas om att trygga affärer som ger god avkastning är en riktigt bra grej. Har man erfarenhet av att ha investerat i aktier och fonder tidigare så kanske det känns tryggast, men sanningen är att fastigheter kan ge samma avkastning utan att man måste leva med de nervkittlande riskerna som aktier brukar kunna bjuda på. Har man en del av sina investeringar tryggt förvaltade i fastigheter så kan man leva lite friare.

Investeringar i fastigheter är inte bara något för stora pampar, utan något som de flesta kan ägna sig åt. Vi på Svenska investeringsgruppen arbetar för att öka tillgängligheten av fastighetsinvestering för gemene man. Vi kan stötta dig som är nybörjare såväl som ge dig med gott om erfarenhet nya vinklar och idéer.

Vi på svenska investeringsgruppen erbjuder många olika alternativ och har lång erfarenhet såväl som djupgående kompetens. Vi utgår från din ambition och arbetar mot nya höjder på tryggast möjliga vis.

Nyheter

## INVALID RSS URL: https://investeringsgruppen.com/feed/ ##

Gradvis högre långräntor skapar nya vinnare på fastighetsmarknaden

Aktiviteten på transaktionsmarknaden har varit hög under andra halvan av 2013 med en total volym sedan början av året på 72 miljarder kronor fram till och med oktober. Det är … Fortsätt läsa »

Anmälan Nyhetsbrev

Vill du veta mer?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.